English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Sepse Perëndia e deshi aq botënShare with friends on Facebook


Sepse Perëndia e deshi aq botën

Sepse Perëndia e deshi aq botën,
sa dha Birin e tij të vetëmlindurin,
që, kushdo që beson në të, të mos humbasë,
por të ketë jetë të përjetshme.

 

TOP 20


Por dijeni se Zoti - Jezusi - Albanian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13


Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë (www.zmozeksongsforgod.com) - Shqiptar


Sepse Perëndia e deshi aq botën


I know who loves me


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD