English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Por dijeni se Zoti - Jezusi - Albanian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13Share with friends on Facebook


Por dijeni se Zoti - Jezusi - Albanian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13
Por dijeni se Zoti ka zgjedhur një që është i shenjtë;
Zoti do të më plotësojë dëshirën kur do t'i thërras atij.
Sepse ti, o Zot, do të bekosh të drejtin;
do ta rrethosh me hirin tënd si me mburojë.
Music - Teksti - Sings Georg Zmozek
Praise and Worship - Psalms 4.4 & 5.13
 

TOP 20


Por dijeni se Zoti - Jezusi - Albanian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13


Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë (www.zmozeksongsforgod.com) - Shqiptar


Sepse Perëndia e deshi aq botën


I know who loves me


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD