English German Spanish Chinese Czech Slovak Japanese Icelandic Esperanto Hungarian Polish Russian Dutch French Italian Greek Philippines - Tagalog  Portuguese Danish Finnish Norwegian Swedish Estonian Lithuanian Latvian Ukrainian Bulgarian Romanian Afrikaans Serbian Croatian Albanian Indonesian Thaisky Turkish Vietnamese Macedonian Korean Slovenian

Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë (www.zmozeksongsforgod.com) - ShqiptarShare with friends on Facebook


Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë (www.zmozeksongsforgod.com) - Shqiptar
Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë
Dhe nuk do të ketë asnjë fryt te hardhitë
Ndonëse punimi i ullirit do të jetë zhgënjyes
Dhe arat nuk do të japin më ushqim
Do të të bekoj çdo ditë
Dhe do të lëvdoj emrin tënd përjetë
Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe
Do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim
Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe
Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe
Do të të bekoj çdo ditë
Do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim
Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe
Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe
Do të të bekoj çdo ditë
Do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim
Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë
Dhe nuk do të ketë asnjë fryt te hardhitë
Ndonëse kopetë do të zhduken nga vathat
Dhe nuk do të ketë më qe në stalla
Do të të bekoj çdo ditë
Dhe do të lëvdoj emrin tënd përjetë
Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe
Do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim
Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe
Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe
Do të të bekoj çdo ditë
Do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim
Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe
Unë do të ngazëllohem tek Zoti dhe
Do të të bekoj çdo ditë
Do të gëzohem te Perëndia i shpëtimit tim
Music - Teksti -- kënduar George Zmozek
 

TOP 20


Por dijeni se Zoti - Jezusi - Albanian - Sing Georg C.Z. - Psalms 4.4 & 5.13


Ndonëse fiku nuk do të lulëzojë (www.zmozeksongsforgod.com) - Shqiptar


Sepse Perëndia e deshi aq botën


I know who loves me


MUSICAL - THE GREAT STORY OF LOVE - # 21 IF YOU COUNTED ALL THE GOLD